Η πρόσκληση για άρθρα προς δημοσίευση είναι ανοικτή προς όλους, ανεξαρτήτως επαγγέλματος και εθνικότητας. Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η άμεση ή έμμεση συσχέτιση του αντικειμένου που θέτει το άρθρο με τη θεματολογία του ηλεκτρονικού περιοδικού thinkover.gr ή και του γενικού πλαισίου που αναφέρεται πιο πάνω.