Ανακαίνιση και Ενέργεια Πως Θα Εξοικονομήσεις Περισσότερη

Τα βήματα πριν την ενεργειακή αναβάθμιση ενός ακινήτου, είναι:

  1. Λεπτομερής αποτύπωση του ακινήτου και έκδοση ενεργειακής μελέτης από πιστοποιημένο μηχανικό
  2. Σύνταξη τεχνικού και οικονομικού προϋπολογισμού
  3. Εφαρμογή των προτεινόμενων επεμβάσεων
  4. Νέα ενεργειακή μελέτη.

Εάν παρατηρούμε κρύο τον χειμώνα και ζέστη το καλοκαίρι στην κατοικία μας, το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχουν σημαντικές απώλειες θερμοκρασίας και μάλλον είναι καιρός να σκεφτούμε την ανακαίνιση σπιτιού και μάλιστα στην εξωτερική του πλευρά, ώστε να  πετύχουμε την ενεργειακή του αναβάθμιση. Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της κατανάλωσης πόρων για την ψύξη – θέρμανση του ακινήτου.

Οι εργασίες/επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα σπίτι, στα πλαίσια αυτής της ανακαίνισης, έχουν ως ακολούθως:

  • Εξωτερική θερμοπρόσοψη

Είναι εκείνο το σύστημα που εφαρμόζεται στην εξωτερική επιφάνεια ενός κτηρίου και δεν επιτρέπει την διακοπή της θερμομόνωσης λόγω των διαφορετικών δομικών στοιχείων του. Στην επιλογή των κατάλληλων υλικών, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενεργειακή μελέτη του ακινήτου, η χρήση, το έτος κατασκευής του και η τοποθεσία του, καθώς και το είδος της κατασκευής του.

  • Τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης

Τα ενεργειακά κουφώματα ή θερμοδιακοπτόμενα, αποτελούν την εξέλιξη των “ψυχρών” και διαθέτουν ένα ειδικό θερμομονωτικό υλικό (πολυαμίδιο), το οποίο διαχωρίζει τα προφίλ σε δύο τμήματα (εξωτερικό & εσωτερικό) και αποτρέπουν τις απώλειες θερμότητας. Στα συγκεκριμένα κουφώματα, για μέγιστη απόδοση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διπλοί υαλοπίνακες, με ενδιάμεσο κενό μεταξύ τους.

  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης

Η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης ενός κτηρίου, κεντρικό ή αυτόνομο, αφορά στην αντικατάσταση του λέβητα και του καυστήρα με νέο υψηλότερης απόδοσης, αντικατάσταση των καλοριφέρ, τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, και μόνωση των υφιστάμενων σωληνώσεων.

  • Μόνωση της ταράτσας

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 102 του Ν. 4495/03.11.2017 , αν για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με βάση μελέτη αρμόδιου μηχανικού, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος αυτών και έως:

  1. 50% για υπερβάσεις έως 250τ.μ σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας,
  2. 30% για υπερβάσεις άνω των ανωτέρω αναφερόμενων.

Έτσι, λοιπόν, αφού κάποιος ιδιοκτήτης αποφασίσει να προχωρήσει σε ανακαίνιση σπιτιού, μπορεί να επωφεληθεί τόσο από την επιδότηση για την ενεργειακή του αναβάθμιση μέσω του επικείμενου προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”, όσο και από μειώσεις του προστίμου σε τυχόν παραβάσεις που έχει το ακίνητό του.