Ζεις στο Εξωτερικό; Αυτή Είναι η Διαδικασία Διαχείρισης Φορολογικών Ακινήτου

Αν είσαι από αυτούς που ζουν στο εξωτερικό και δεν ξέρουν πια είναι η φορολογική διαδικασία για την διαχείριση ακινήτων, στο παρακάτω άρθρο θα βρουν όλες τις πληροφορίες για την σωστή δήλωση του στις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα μερικοί φεύγουν για να σπουδάσουν, άλλοι για να εργαστούν, κάποιοι για ένα καλύτερο μέλλον μακριά από την οικονομική κρίση. Ο μεγάλος αριθμός των Ελλήνων που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό είναι μια πραγματικότητα και διαρκώς αυξάνεται χωρίς να γνωρίζει σύνορα. Τι σημαίνει αυτό όμως για τις φορολογικές υποχρεώσεις τους;

Οι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν να μεταβάλουν τη φορολογική τους κατοικία και όχι απλώς να δηλώσουν τον τόπο διαμονής, ώστε να μην φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στην Ελλάδα. Έτσι, εφόσον λαμβάνουν εισόδημα από το εξωτερικό, θα φορολογούνται στη χώρα όπου μετέφεραν τη φορολογική και πραγματική κατοικία τους, ενώ στην Ελλάδα θα δηλώνουν εγχώρια εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, αν τυχόν υπάρχουν.

Για να πραγματοποιηθεί φορολογικά η διαδικασία μετεγκατάστασης, θα πρέπει να μεταφέρει ο κάτοικος εξωτερικού το ΑΦΜ του στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ακόμα κι αν μένει εδώ και καιρό μόνιμα στην αλλοδαπή. Μέσα στο 2017 θα ξεκινήσει η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πολλών χωρών, επομένως πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας για να μην επιβαρυνθεί οικονομικά από άγνοια.

Αρχικά, ο φορολογούμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση στην ΔΟΥ όπου ανήκει μέχρι την τελευταία εργάσιμη του πρώτου δεκαήμερου του Μαρτίου, του έτους το οποίο έπεται του έτους αναχώρησης, και να υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1058/18.3.2015, τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι πιστοποιητικό / βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από τη χώρα μετεγκατάστασης ή αντίγραφο της εκκαθάρισης / της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε στο άλλο κράτος. Επιπλέον, θα πρέπει να ορίσει έναν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα.

Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, μπορεί να προσκομίσει την αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης, όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

Σε περίπτωση που δεν εργάζεται ο ενδιαφερόμενος στο εξωτερικό, τότε καλείται να προσκομίσει βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή η οποία θα αποδεικνύει τη διαμονή του.

Τέλος, τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στα Ελληνικά και να φέρουν την σχετική σφραγίδα Apostille. Εξαιρούνται οι αιτήσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας.